Baza wiedzy

Zez

Zez jest wadą wzroku polegającą na nierównoległym ustawieniu oczu, a wynikającą z osłabienia mięśni ocznych. Efektem zeza jest zaburzenie widzenia stereoskopowego. Głównym symptomem zeza jest rozjeżdżanie się gałek ocznych, ale także senność ból głowy, oka.

Zez występuję głównie u dzieci z chorobami mózgu, tj. porażenie mózgowe, guzy mózgu, zespół Downa, itp. Zdarza się również, że może być wywołany urazami bądź chorobami oczu.

Wyróżnia się dwa rodzaje zeza – towarzyszący, który polega na porusza się oka zezującego zgodnie z okiem prowadzącym oraz zez ukryty, który zauważalny jest podczas zasłaniania jednego oka.