Baza wiedzy

Siatkówka

Siatkówka to wewnętrzna błona gałki ocznej, znajdująca się na jej tylnej powierzchni. To ta część oka, dzięki której widzimy. Dzieje się to za przyczyną nerwów wzrokowych, które łączą się z mózgiem.

Siatkówka składa się z komórek receptorowych, tzw.: czopków i pręcików. Czopki odpowiedzialne są za ostrość widzenia, jak również pozwalają na widzenie barw. Natomiast pręciki odpowiadają za widzenie czarno-białe.