Baza wiedzy

Rogówka

Rogówka to pierwszy i najważniejszy element układu optycznego oka. Jest przezroczystą błoną, przykrywającą przednią część gałki ocznej. Składa się z pięciu warstw, nałożonych na siebie.

Poza funkcją ochronną, rogówka, bardziej niż soczewka, skupia promienie świetlne. Jednak w przeciwieństwie do soczewki siła skupiania promieni nie podlega regulacji.

Główną przyczyną tzw. wady refrakcji jest wadliwe załamywanie wspomnianych promieni światła, którą trzeba wyrównywać szkłami okularowymi.