Baza wiedzy

Jaskra

Jaskra to jedna z najpoważniejszych chorób oczu. Może doprowadzić do pogorszenia lub nawet całkowitej utraty wzroku. Objawia się ubytkami w polu widzenia, jak również zmianami tarczy nerwu wzrokowego.

Największe ryzyko występuje u osób powyżej 40-tego roku życia, a główną przyczyną jaskry jest wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Jaskra może występować z otwartym lub zamkniętym kątem przesączenia.

Tylko w przypadku wczesnego rozpoznania i skutecznego jej leczenia można zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu wzroku.