Baza wiedzy

Akomodacja

Akomodacja to zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Może to być zmiana odległości soczewki od siatkówki lub zmiana kształtu samej soczewki oka.

Dostosowanie oka polega na odpowiednim doborze ostrości widzenia, tak aby widziany obraz był ostry i wyraźny.